Referentna stranica.pdf

Općina Tučepi - Bilješke uz financijske izvještaje za 2022.godinu.docx

Općina Tučepi financijski izvještaji za 2022.godinu.xlsx

-------------------------------------------------------------------------------------------

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Bilješke uz izvještaj

Potvrda Fina

 ----------------------------------------------------------------------------------------

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

-----------------------------------------------------------------------------------------

Procedura stvaranja ugovornih obveza

-----------------------------------------------------------------------------------------
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

Općina Tučepi financijski izvještaji od 01.01. -31.12.2020. godine.xls

Općina Tučepi -bilješke uz financijske izvještaje za 2020.godinu.docx

Potvrda fina od 15.02.2021.godine.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

Izvješće o financijskoj reviziji za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019.godinu
Bilješke uz izvještaj

Potvrda

Bilješke uz financijske izvještaje sa 31.12.2018.god

Općina tučepi - financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.godine

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tučepi za 2017.godinu

Financijski izvještaji za 2017.godinu.pdf

Financijski izvještaji za 2016.godinu.pdf

Financijski izvještaji za 2015.godinu.pdf

Financijski izvještaji za 2014.godinu.pdf