Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 9/23
Četvrtak, 26. listopada 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka o osnovici plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 8/23
Četvrtak, 12. listopada 2023. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tučepi za 2023. Godinu Str.2
2. Odluka o određivanju plaće i drugih prava općinskog načelnika

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 7/23
Utorak, 12. rujna 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Odluka započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 i s time u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 6/23
Petak, 2. lipnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Zaključak o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkinga, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate te visini dnevne karte. Str. 2
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 5/23
Utorak, 25. svibnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. Godinu (2)
Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 4/23
Utorak, 2. svibnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

2. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 3
Petak, 21. travanj 2023.
OPĆINSKI NAČELNIK
SADRŽAJ:
1. PREVENTIVNO – OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU OPĆINE TUČEPI ZA 2023. GODINU

Glasnik Općine Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII.
Broj: 2/23
Utorak, 28. ožujka 2023. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi Str. 2
2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Luke Tučepi Str. 5
3. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tučepi Str. 10
4. Odluka o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz
proračuna Općine Tučepi za 2023. Godinu Str. 21
5. Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Tučepi Str. 23
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Tučepi i njenom
pravnom statusu Str. 27
7. Odluka o promjeni naziva ulice na području Općine Tučepi Str. 28
8. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja Str. 29
9. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Str. 33
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022.
godine Str. 50
11. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tučepi Str. 51

Glasnik Općine Tučepi
Tučepi
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE TUČEPI
Godina: XXVII
Broj: 1
Ponedjeljak, 23.siječnja 2023. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Tučepi u 2023. godini Str. 2

 

 

Arhiva glasnika 2009. - 2022. godine 

 

(Za čitanje morate imati instaliran Adobe Reader ili Foxit reader )
Ako ga nemate možete ga skinuti sa stranica http://get.adobe.com/reader/