Sakralno – turistička ruta Tučepi

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Europska unija
Zajedno do fondova EU

 

   

 

 

Općini Tučepi dodijeljena su bespovratna sredstava za projekt „Sakralno-turističke rute Tučepi“, koji je u partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Tučepi (TZO Tučepi), prijavila na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine,“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine.“

 

Opći podaci o projektu

 

Naime, po pripremi, razradi i prijavi projekta „Sakralno-turističke rute Tučepi“ isti je prijavljen na navedeni Javni poziv „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ te je po prolasku 7 faza provjera, 02. studenog 2016., donesena pozitivna Odluka o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 80 % vrijednosti projekta, odnosno 1.283.225,00 kn, dok će Općina Tučepi i TZO Tučepi financirati 20 % vrijednosti projekta, odnosno 306.275,00 kn.

Trajanje provedbe projekta započelo je izradom Razvojno idejnog rješenja od strane izvoditelja Heritage Go Pro j.d.o.o., u listopadu 2015., a planiran završetak ukupne, projektno-studijske dokumentacije je svibanj 2018. godine. Po završetku ove faze projekta, namjera je isti prijaviti na grupu aktivnosti B (Provedba) istoimenog Javnog poziva, s krajnjim ciljem realizacije svih zadataka koje će projektno studijska dokumentacija postaviti.

 

Ciljevi i aktivnosti

 

„Sakralno – turistička ruta Tučepi“ kao integrirani program temeljen na obnovi kulturne baštine objedinjuje više komponenti projekta, koje su međusobno povezane u jedinstven kulturno-turistički proizvod, s ciljem njihove turističke valorizacije i prezentacije te stvaranja novog turističkog proizvoda na području destinacije Tučepi.Projektom je obuhvaćeno sedam kulturnih dobara od kojih, njih pet, predstavljaju pojedinačna nepokretna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH.

Integriranim programom, u prvoj fazi, po smjernicama Razvojno idejnog rješenja, namjera je izraditi svu potrebnu projektno-studijsku dokumentaciju za slijedeće komponente: 1. Uređenje hortikulture krajobraznog sklopa hotela Jadran, 2. Uređenje arheološkog nalazišta pokraj crkve sv. Jurja, 3. Uređenje mjesnog groblja pokraj crkve Male Gospe, 4. Sanacija unutrašnjosti crkve sv. Ante Padovanskog, 5. Uređenje Prezentacijskog centra i suvenirnice, 6. Uređenje pješačkih i biciklističkih staza koje povezuju kulturna dobra u Sakralno – turističkoj ruti, 7. Uređenje okoliša crkve sv. Roka, sv. Kate,sv. Mihovila, 8. Izrada Interaktivna web karta s mogućnostima GIS mapiranja, preuzimanja GPS karata i navigacije

„Sakralno – turistička ruta Tučepi“ zamišljena je kao projekt koji će povezati kulturna dobra, u jedinstven proizvod koji će se korisnicima nuditi kroz rad prezentacijskog centra. Informacije i podatke o lokacijama kulturnih dobara unutar Rute nudit će se i putem interaktivne web karte, čija će uloga, osim navođenja korisnika po Ruti (interaktivni mobilni preglednik s geoprostornih podacima i ostalim multimedijalnim sadržajem po želji korisnika), biti i sistematizacija broja posjetitelja s ključnim faktorom njihova brojanja na temelju preuzetih aplikacija, samostalnih GPS lociranja.

Uz gore navedene, cilj projekta „Sakralno – turističke rute Tučepi“ jest aktivno uključivanje svih dionika lokalne zajednice koji su zainteresirani za ostvarenje istoga, pri čemu će se poseban naglasak stavlja na uključivanje osoba s invaliditetom. Uz poštivanje jednakih mogućnosti, cjelokupni projekt vodit će se i načelom učinkovitosti resursa i samoodrživosti.

Linkovi na relevantne stranice:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155

http://www.strukturnifondovi.hr/kulturna-bastina-dalmatinskih-gradova-i-opcina-ponovno-ce-ozivjeti-uz-pomoc-eu-sredstava

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

http://www.safu.hr/hr/vijesti/potpisani-ugovori-za-kulturnu-bastinu-dalmatinskih-gradova

 

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Tučepi