Ivana Visković (NL) - predsjednica Općinskog vijeća

Ivona Čović (HDZ)

Joze Šimić (HDZ)

Radoslav Šimić (HDZ)

Ana Šimić (HDZ)

Željko Matić (NL)

Frane Mravičić (NL)

Davor Šimić (SDP)

Sandra Čović (SDP)