15. sjednica Općinskog vijeća Općine Tučepi

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga na području Općine Tučepiu 2023. godini

POPIS PRILOGA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA

Potpisan i ovjereni obrazacopisa– PRIJAVNICA
Potpisan i ovjeren obrazac proračuna
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci od objave javnog natječaja) za: a) osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i b) voditelja programa
Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
Statut udruge (preslika)
Izvadak (ne stariji od tri mjeseca od objave javnog natječaja) ili Rješenje iz Registra udruga Republike Hrvatske (preslika)
Financijski izvještaj sukladno uputama
Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podatcima o upisu)
Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja
Izjavapredsjednika udrugeda su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama
Dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta( preslika odluke i /ili udruga o sufinanciranju).


Preuzimanje kompletne dokumentacije u zip formatu

PDF

ili

Doc i xls

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Tučepi

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Tučepi

Poziv - Tučepski dragovoljac

Poziva sve tučepske branitelje 16.12.2022. (petak) na godišnje druženje povodom Božićno-novogodišnjih blagdana.
 
Program:
Polaganje vijenca kod kapelice u zaselku Šimići s početkom u 15:30 sati
Polaganje vijenca na mjesnom groblju „Male gospe“ u 16:00 sati
Polaganje vijenca kod spomenika braniteljima u 16:30 sati
Skupština udruge u Općinskoj vijećnici u 17:00 sati
 
Svečani godišnji domjenak održat će se istog dana u konobi „Opačak“ u Sridi sela sa početkom u 18:00 sati.
Prijevoz u konobu i povratak je osiguran. Polazak sa lučice u 17:30 sati.
S poštovanjem, „Tučepski dragovoljac“

 

Kalendar 2023. godina

12. sjednica Općinskog vijeća

Obavijest - program Vukovar

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka