Izmjene i dopune Urbanističkog plana Općine Tučepi - prijedlog

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-02/19-01/01
Ur.broj: 2147/06-03-19-03
Tučepi, 22. studeni 2019. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 10. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( „Glasnik Općine Tučepi“ br. 5/19) i Zaključka Općinskog načelnika
( Klasa:022-05/19-01/375, Ur.broj: 2147/06-02-19-01 od 21. studenog 2019. godine) , Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

1.    Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se od 2. prosinca do 16. prosinca 2019. godine.
2.    Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, omogućava se u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Tučepi ( www.tucepi.hr).
3.    Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 6. prosinca 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice, Kraj 45, s početkom u 10:00 sati.
4.    Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Zainteresirane osobe sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 16. prosinca 2019. godine u pisanom obliku u pisarnici Općine Tučepi, poštom na adresu Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir prilikom priprema Izvješća o javnoj raspravi.


PROČELNIK
Marijan Mravičić dipl.iur.                    

Upu prijedlog izmjena i dopuna
http://tucepi.hr/index.php/opcinski-akti/urbanisticki-plan-prijedlog

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka