Obavijest za virus “KORONA” COVID-19

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

Zahtjev za odgodu plaćanja zbog posebnih okolnosti

Poštovani,
shodno uputi Stožera civilne zaštite Splitsko – dalmatinske županije, a u svezi primjene odredbe točke II.e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, kojom se propisuje da se iz vitalnih obiteljskih razloga, poputpružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, može napustiti mjesto prebivališta i stalnog boravka (u našem slučaju: samo kad se napušta područje Makarske rivijere!), ovim putem izvješćujemo vas da se propusnice izdaju od Stožera civilne zaštite Općine Tučepi.
Svi oni koji imaju ovakvih potreba mogu se javiti mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 021 623 585 ili Načelniku Stožera CZ Općine Tučepi Vjekoslavu Šimiću na broj mobitela: 098 432 708, a propusnice se izdaju u Općini Tučepi, na adresi: Kraj 39A, 21325 Tučepi.
U zahtjevu je obvezno navesti razlog zbog kojeg se propusnica traži.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TUČEPI

Poštovani,
shodno Odluci o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-10, koju je 21. ožujka 2020. godine donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, zabranjeno je okupljanje na svim javnim površinama, ulicama, trgovima i šetnicama na području Općine Tučepi, s tim da se izričito zabranjuje kretanje u javnosti u grupama većim od dvije osobe, a i u tom slučaje one moraju biti udaljene jedna od druge minimalno 2 metra.
Svi građani koji su u zadnjih nekoliko dana došli iz drugih gradova/krajeva Republike Hrvatske ili iz inozemstva u Tučepi moraju se OBAVEZNO prijaviti na broj telefona: 021 623 585 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj mobitela: 098 432 708 (može i SMS porukom) te dati svoje osobne podatke.

Uz pomoć volontera s područja Općine Tučepi, koji su prošli edukaciju Crvenog križa Makarska, osigurana je dostava hrane i lijekova starijim i nemoćnim osobama, koji se, u slučaju bilo kakve potrebe, mogu javiti Lijani Rudelj, koordinatorici volontera za područje Općine Tučepi, na broj mobitela: 091 768 9619.

U svezi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-14, koju je 23. ožujka 2020. donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, izvješćujemo vas kako se ista ne odnosi na kretanje stanovništva unutar područja Makarskog primorja, odnosno područja kojeg pokriva Policijska postaja Makarska.
Molimo vas za strpljenje i pridržavanje svih uputa.
Hvala!

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TUČEPI
Vjekoslav Šimić

 

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka stožer CZRH o mjerama ograničavanja

Odluka stožer CZRH o zabrani prijelaza granice

Pravila samoizolacije

Ovim putem Vas izvješćujemo kako smo u stalnoj komunikaciji sa županijskim Stožerom te ćemo vas o svim bitnim novostima obavijestiti putem općinske web stranice www.tucepi.hr, fb Dvd Tučepi te oglasnih ploča. Želimo naglasiti kako u ovom trenutku ne postoji nikakav razlog za paniku.


•    Posebno je važno da shvatimo situaciju ozbiljno, budemo strpljivi i disciplinirani jer u protivnom ugrožavamo zdravlje i živote.
•    !!! Poseban broj za informacije o korona virusu!!!  113
•    Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu korona virusa: 091 468 30 32 i 099 468 30 01. Dostupni su za svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

•    U razdoblju od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. do srijede 1. travnja 2020. neće biti rada sa strankama u Općini Tučepi. Kontakt telefon Općine je 623 595 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
•    Sve ostale korisne informacije na linku:
 https://www.koronavirus.hr
Bitno je da pripremimo sve potrebne mjere prevencije kako bi što prije izašli iz ove krize, a sve u svrhu očuvanja zdravlja svih naših mještana.

Općinski načelnik - Ante Čobrnić
Načelnik stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika - Vjekoslav Šimić 

Kalendar 2020.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1

OPĆINA TUČEPI

Klasa: 022-05/19-01/381
Urbroj: 2147/06-02-19-03
 
Datum: 16. prosinac 2019.Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi

Općina Tučepi započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone  T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi (dalje u tekstu: Planovi).

Postupak se provodi temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), kao i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 351-02/19-03/0088, URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002, od 13. prosinca 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. Nacrt predmetnih Planova bit će dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Planova objavljuje se na web stranici Općine Tučepi.

Građani mogu dostaviti mišljenja i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela, i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.


OPĆINSKI NAČELNIK Ante Čobrnić   

Tučepski dragovoljac poziva

sve tučepske branitelje 21.12.2019. (subota) na godišnje druženje povodom Božićno - novogodišnjih blagdana.

Program:
Polaganje vijenca kod kapelice u zaselku Šimići s početkom u 15:00 sati
Polaganje vijenca na mjesnom groblju „Male gospe“ u 15:30 sati
Polaganje vijenca kod spomenika braniteljima u 16:00 sati
Skupština udruge u Općinskoj vijećnici u 16:30 sati

Svečani godišnji domjenak održat će se istog dana u konobi „Opačak“ u Sridi sela sa  početkom u 18:00 sati.  

Prijevoz u konobu i povratak je osiguran. Polazak sa lučice u 17:30 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UDRUGE
„Tučepski dragovoljac“
Ivo Pašalić - Bili

Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Tučepi u 2020. godini

Izmjene i dopune Urbanističkog plana Općine Tučepi - prijedlog

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUČEPI
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 350-02/19-01/01
Ur.broj: 2147/06-03-19-03
Tučepi, 22. studeni 2019. godine

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 10. Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( „Glasnik Općine Tučepi“ br. 5/19) i Zaključka Općinskog načelnika
( Klasa:022-05/19-01/375, Ur.broj: 2147/06-02-19-01 od 21. studenog 2019. godine) , Jedinstveni upravni odjel objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U

o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8

1.    Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tučepi sjeverno i južno od D8 ( u daljnjem tekstu: prijedlog Plana) provest će se od 2. prosinca do 16. prosinca 2019. godine.
2.    Javni uvid u prijedlog Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, omogućava se u prostorijama Općine Tučepi, Kraj 39a, svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Tučepi ( www.tucepi.hr).
3.    Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se 6. prosinca 2019. godine u prostorijama Općinske vijećnice, Kraj 45, s početkom u 10:00 sati.
4.    Pozivaju se zainteresirane osobe na sudjelovanje u javnoj raspravi o prijedlogu Plana. Zainteresirane osobe sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa javnom uvidu u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju pisane prijedloge i primjedbe do zaključno 16. prosinca 2019. godine u pisanom obliku u pisarnici Općine Tučepi, poštom na adresu Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
5.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir prilikom priprema Izvješća o javnoj raspravi.


PROČELNIK
Marijan Mravičić dipl.iur.                    

Upu prijedlog izmjena i dopuna
http://tucepi.hr/index.php/opcinski-akti/urbanisticki-plan-prijedlog

Javni poziv redovitim studentima

J A V N I   P O Z I V
redovitim studentima s područja Općine Tučepi za sufinanciranje prijevoza za akademsku  godinu 2019/2020

NOVI STUDENTI:

I  Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s područja Općine Tučepi koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:
-    da su redoviti  studenti prediplomskog, diplomskog i integriranog ili stručnog i specijalističkog stučnog studija, uključujući studente u statusu redovitog studenta apsolventa u razdoblju  od dvanaest mjeseci trajanja toga statusa,
-    da su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj,
-    da su državljani Republike Hrvatske koji u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinaciranje prijevoza imaju najmanje dvije godine prebivalište na području Općine Tučepi.
II Pored općih uvjeta iz točke I. ovog Poziva, pravo na sufinaciranje prijevoza mogu ostvariti redoviti studenti prema slijedećim kriterijima:
-    studentima s prebivalištem na području Općine Tučepi koji studiraju u gradu Zagrebu, Općina Tučepi sufinancirati će godišnje  četiri ( 4 ) povratne karte na relaciji Tučepi – Zagreb – Tučepi;
-    studentima s prebivalištem na području Općine Tučepi koji studiraju u gradu Splitu, Općina Tučepi će sufinancirati mjesečno četiri ( 4 ) povratne karte na relaciji Tučepi – Split – Tučepi;
-    studentima s prebivalištem na području Općine Tučepi koji studiraju u gradu Dubrovniku Općina Tučepi sufinancirati će jednu ( 1 ) povratnu kartu mjesečno na relaciji Tučepi – Dubrovnik – Tučepi.
III U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza studenti su prijavom na ovaj javni poziv obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
-    čitko ispunjen obrazac Prijave koji se može preuzeti na internetskoj stranici Općine Tučepi www.tucepi.hr ili osobno u zgradi Općine;
-    potvrdu o redovitom upisu u tekuću akademsku godinu/semestar, izdanu od strane visokog učilišta na koje je student upisan, u svrhu ostvarivanja prava na sufinaciranje prijevoza;
-    presliku osobne iskaznice ili druge isprave kojom potvrđuje mjesto prebivališta.
Radi utvrđivanja prava studenata na sufinaciranje prijevoza, sukladno ovom javnom pozivu, Općina Tučepi zadržava pravo zatražiti  i drugu dokumentaciju.
IV. Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zgradu Općine Tučepi najkasnije do 02. prosinca  2019. Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane niti uvrštene u program sufinaciranja prijevoza redovitih studenata s područja Općine Tučepi.


STARI STUDENTI:
Pozivaju se redoviti studenti s područja Općine Tučepi, koji su ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza autobusne karte u akademskoj 2018/2019., da zaključno s danom 29. studenog 2019. godine ( petak) dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tučepi ili putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uvjerenje/potvrdu o redovitom upisu u tekuću godinu/semestar. 2019/2020., izdanu od strane visokog učilišta na koji je student upisan kako bi i dalje mogao ostvariti navedeno pravo.    
 
OPĆINA TUČEPI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Formular za zahtjev
                   

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka