Obavijest kućni ljubimci

Poštovani mještani i posjetitelji,
ovim putem izvješćujemo vas da je Općinsko vijeće Općine Tučepi nedavno donijelo novu Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Glasnik Općine Tučepi“, br. 2/20).
Člankom 10. ove Odluke propisano je kako je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu vlasnik/posjednik dužan nositi pribor za čišćenje te očistiti javnu površinu koju njegov ljubimac onečisti, a izmet odložiti u spremnike na javnim površinama, dok se u članku 29. Odluke propisuje naplata kazne u visini od 2.000,00 kn fizičkoj osobi vlasniku/posjedniku kućnog ljubimca koji ne postupi po odredbi članka 10.  
Budući je Komunalno redarstvo Općine Tučepi utvrdilo učestala kršenja ovih propisa od strane naših mještana i posjetitelja, upozoravamo sve vlasnike/posjednike kućnih ljubimaca (uglavnom pasa) kako će se od strane nadležnih tijela (Komunalno redarstvo Općine Tučepi i policija) početi striktno primjenjivati gore spomenuti propisi, posebno stoga što nepostupanje po istima može predstavljati znatnu zdravstvenu ugrozu u aktualnim vremenima pandemije novog koronavirusa COVID – 19.
Molimo Vas da čuvate svoje i tuđe zdravlje te da se pridržavate gore spomenutih odredbi za dobrobit sviju.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TUČEPI

Dodjela priznanja 2020.

Temeljem članka 10. i 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Tučepi ( „Glasnik Općine Tučepi“  broj 02/2010 ) Komisija za javna priznanja Općine Tučepi  objavljuje 
JAVNI  POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TUČEPI U 2020. GODINI

                                  I
Objavljuje se javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi  u 2020. godini, podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokovi za podnošenje prijedloga.
                                 II
Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Tučepi  za životno djelo, Godišnje nagrade Općine Tučepi i Plakete Općine Tučepi  imaju: članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani/građanke , udruge građana, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.
 Nagrada Općine Tučepi za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređenju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Tučepi.
 Nagrada Općine Tučepi je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Tučepi, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Plaketa Općine Tučepi je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda Općine Tučepi u svim područjima gospodarskog i društvenog života.
                              III
Prijedlozi  za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi  podnose u pisanom obliku. Prijedlog obvezno sadrži slijedeće podatke:
-    ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
-    prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
-    osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
-    naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
-    obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Tučepi.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju ( objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl. ) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga. Na traženje Komisije za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.  

                             IV

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se poštom  na adresu: Općina Tučepi, Kraj 39a, 21325 Tučepi s naznakom „ Za dodjelu javnih priznanja Općine Tučepi „ ili putem pisarnice Općine Tučepi najkasnije do 26. svibnja 2020. godine.

                               V

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

PREDSJEDNIK
Željko Matić v.r.   

Javni poziv za uvid u geodetske elaborate

Sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) Općina Tučepi objavljuje
J A V N I   P O Z I V

za uvid u sljedeće geodetske elaborate:
1.    Geodetski elaborat za diobu i spajanje katastarskih čestica na čest. zem. 4804/1, 4804/2 i 4804/3 k.o. Tučepi (Uljarski dvor/DVD Tučepi),
2.    Geodetski elaborat za diobu i spajanje katastarskih čestica na čest. zem. 4769/2 i 4778/3 k.o. Tučepi (crkva Sv. Nikole Tavelića u Tučepima) i 
3.    Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture – groblja „Male Gospe“ u Tučepima - na čest. zem. 5074, 5081/4, 5073/1, 5072/5, 5071/3, 5073/4, 5073/6, 5073/5 i 5084/1 k.o. Tučepi.
Pozivaju se svi nositelji prava na predmetnim i susjednim česticama na javni uvid u izrađene elaborate, kako bi se u cijelosti upoznali s istima. Javni uvid se održati dana 27. travnja 2020. godine (ponedjeljak) u Općinskoj vijećnici Općine Tučepi, u trajanju od 09:30 do 11:30 sati. Svi sudionici javnog uvida dužni su se pridržavati svih važećih uputa i propisanih mjera zaštite od zaraze novim koronavirusom COVID – 19.

NAČELNIK Ante Čobrnić   

Obavijest za virus “KORONA” COVID-19

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

Zahtjev za odgodu plaćanja zbog posebnih okolnosti

Poštovani,
shodno uputi Stožera civilne zaštite Splitsko – dalmatinske županije, a u svezi primjene odredbe točke II.e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, kojom se propisuje da se iz vitalnih obiteljskih razloga, poputpružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, može napustiti mjesto prebivališta i stalnog boravka  ovim putem izvješćujemo vas da se propusnice izdaju od Stožera civilne zaštite Općine Tučepi.
Svi oni koji imaju ovakvih potreba mogu se javiti mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 021 623 585 ili Načelniku Stožera CZ Općine Tučepi Vjekoslavu Šimiću na broj mobitela: 098 432 708, a propusnice se izdaju u Općini Tučepi, na adresi: Kraj 39A, 21325 Tučepi.
U zahtjevu je obvezno navesti razlog zbog kojeg se propusnica traži.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TUČEPI

Poštovani,
shodno Odluci o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-10, koju je 21. ožujka 2020. godine donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, zabranjeno je okupljanje na svim javnim površinama, ulicama, trgovima i šetnicama na području Općine Tučepi, s tim da se izričito zabranjuje kretanje u javnosti u grupama većim od dvije osobe, a i u tom slučaje one moraju biti udaljene jedna od druge minimalno 2 metra.
Svi građani koji su u zadnjih nekoliko dana došli iz drugih gradova/krajeva Republike Hrvatske ili iz inozemstva u Tučepi moraju se OBAVEZNO prijaviti na broj telefona: 021 623 585 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj mobitela: 098 432 708 (može i SMS porukom) te dati svoje osobne podatke.

Uz pomoć volontera s područja Općine Tučepi, koji su prošli edukaciju Crvenog križa Makarska, osigurana je dostava hrane i lijekova starijim i nemoćnim osobama, koji se, u slučaju bilo kakve potrebe, mogu javiti Lijani Rudelj, koordinatorici volontera za područje Općine Tučepi, na broj mobitela: 091 768 9619.

  
Molimo vas za strpljenje i pridržavanje svih uputa.
Hvala!

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TUČEPI
Vjekoslav Šimić

 

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka stožer CZRH o mjerama ograničavanja

Odluka stožer CZRH o zabrani prijelaza granice

Pravila samoizolacije

Ovim putem Vas izvješćujemo kako smo u stalnoj komunikaciji sa županijskim Stožerom te ćemo vas o svim bitnim novostima obavijestiti putem općinske web stranice www.tucepi.hr, fb Dvd Tučepi te oglasnih ploča. Želimo naglasiti kako u ovom trenutku ne postoji nikakav razlog za paniku.


•    Posebno je važno da shvatimo situaciju ozbiljno, budemo strpljivi i disciplinirani jer u protivnom ugrožavamo zdravlje i živote.
•    !!! Poseban broj za informacije o korona virusu!!!  113
•    Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu korona virusa: 091 468 30 32 i 099 468 30 01. Dostupni su za svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

•    U razdoblju od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. do 4. svibnja 2020. neće biti rada sa strankama u Općini Tučepi. Kontakt telefon Općine je 623 595 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
•    Sve ostale korisne informacije na linku:
 https://www.koronavirus.hr
Bitno je da pripremimo sve potrebne mjere prevencije kako bi što prije izašli iz ove krize, a sve u svrhu očuvanja zdravlja svih naših mještana.

Općinski načelnik - Ante Čobrnić
Načelnik stožera civilne zaštite i zamjenik načelnika - Vjekoslav Šimić 

Kalendar 2020.

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1

OPĆINA TUČEPI

Klasa: 022-05/19-01/381
Urbroj: 2147/06-02-19-03
 
Datum: 16. prosinac 2019.Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi

Općina Tučepi započela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone  T1 (zone hotela „Jadran“) na zapadnom dijelu naselja i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tučepi (dalje u tekstu: Planovi).

Postupak se provodi temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), kao i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 351-02/19-03/0088, URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002, od 13. prosinca 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Tučepi. Nacrt predmetnih Planova bit će dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Planova objavljuje se na web stranici Općine Tučepi.

Građani mogu dostaviti mišljenja i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela, i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.


OPĆINSKI NAČELNIK Ante Čobrnić   

Tučepski dragovoljac poziva

sve tučepske branitelje 21.12.2019. (subota) na godišnje druženje povodom Božićno - novogodišnjih blagdana.

Program:
Polaganje vijenca kod kapelice u zaselku Šimići s početkom u 15:00 sati
Polaganje vijenca na mjesnom groblju „Male gospe“ u 15:30 sati
Polaganje vijenca kod spomenika braniteljima u 16:00 sati
Skupština udruge u Općinskoj vijećnici u 16:30 sati

Svečani godišnji domjenak održat će se istog dana u konobi „Opačak“ u Sridi sela sa  početkom u 18:00 sati.  

Prijevoz u konobu i povratak je osiguran. Polazak sa lučice u 17:30 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UDRUGE
„Tučepski dragovoljac“
Ivo Pašalić - Bili

Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Tučepi u 2020. godini

 • kkutz=
  Tučepski vodič kroz povijest

  Vodič

 • vrutak=
  Školski list Vrutak, rujan 2012

  Vrutak

 • vrutak=
  Odluka o komunalnom redu

  Odluka